Epilepsia u psov: Zastavte záchvaty s pomocou CBD

Epilepsia je závažné neurologické ochorenie, ktoré postihuje nie len nás, ale aj našich štvornohých priateľov. Prejavuje sa záchvatmi alebo nekontrolovateľnými svalovými kontrakciami a môže spôsobiť rozsiahle poškodenie nervového systému.

Takéto správanie môže byť vyvolané stresovými situáciami, ale môže sa tiež vyskytnúť v stave pokoja počas odpočinku alebo spánku. Nie každý záchvat musí automaticky znamenať epilepsiu, často krát za takéto správanie môže ťažká dehydratácia, nerovnováha elektrolytov v mozgu, nízka hladina cukru v krvi, problémy s pečeňou alebo otrava jedmi. Ak sa staneme svedkom takéhoto záchvatu u nášho psíka, často sa cítime bezradní a hľadáme spôsob ako mu čo najrýchlejšie pomôcť.

Pri epileptickom záchvate je dôležité sledovať najmä jeho symptómy, akými sú napr. nadmerné slinenie, prípadne penenie z úst, trhanie svalov, pes môže tiež hľadieť na predmet alebo robiť príliš rýchle pohyby očí a v najhoršom prípade môže dôjsť až k dezorientácií a strate vedomia.Ak sa takéto záchvaty vyskytujú častejšie ako dva krát za pol roka, trvajú dlhšie ako 5 minút alebo zotavenie po záchvate trvá príliš dlho, je na mieste veterinárna kontrola.


V súčasnosti existuje na trhu viacero liekov proti epilepsii, avšak každé z nich majú určité (niekedy i dosť významné) vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí ospalosť, zvýšená chuť do jedla a vracanie. Medzi menej časté, ale zato dosť závažné vedľajšie účinky patrí pečeňová toxicita alebo zmena osobnosti psa. Napriek tomu všetkému je 20 až 30% psov imúnna voči akéjkoľvek liečbe, prípadne nie je žiadna z nich dostačujúca.

Mnohí netušia, že skvelou voľbou pri liečbe epilepsie je práve CBD, či už ako samostatný alebo ako adjuvantný liek s oveľa menšími vedľajšími účinkami. CBD je molekula schopná mnohými spôsobmi  interagovať s nervovým systémom a priamo ovplyvňovať aktivitu neurotransmiterov v mozgu. Toto tvrdenie potvrdilo množstvo vedeckých štúdií, počas ktorých sa dokázalo, že CBD je schopné znížiť počet epileptických záchvatov až o 89% a skrátiť dobu zotavovania sa po záchvate a taktiež ochrániť dôležité životné orgány pred ich následným poškodením.

 Hlavné prínosy CBD súvisiace s epilepsiou:

1. CBD pomáha udržovať v tele homeostázu, čiže rovnováhu hormónov, neurotransmiterov a elektrolytov v tele.

2. CBD podporuje neurogenézu, čo je obzvlášť dôležité pri epilepsií, keďže epilepsia poškodzuje neurologický systém a mozog.

3. CBD má anxiolitické účinky. Bolo dokázané, že CBD má na zvieratá podobný vplyv ako diazepam, avšak bez vedľajších účinkov a možnej závislosti.

4. Pomáha znížiť počet a silu epileptických záchvatov.

Hoci je epilepsia veľmi zákerná choroba, CBD nám otvára nové dvere nádeje a pomoci. Jeho potenciál v oblasti zmiernenia záchvatov a zlepšenia pohody našich psích priateľov je fascinujúci.

Nakupuj u nás a ušetri!