Pomoc pri zápale

Zápal je reakcia imunitného systému na infekciu alebo zranenie. Neliečený zápal môže viesť k rôznym chorobám, ako je rakovina, srdcovo-cievne ochorenia alebo artritída. CBD interaguje s jedným z receptorov ECS CB2, čo vedie k protizápalovej reakcií. Táto reakcia bola spozorovaná v štúdií na myšiach, ktoré trpeli akútnym zápalom. Hrozbou pre v prírode pohybujúce sa zvieratá, akými sú napríklad lovecké psy je taktiež borelióza – ochorenie spôsobené kliešťami. Antiobiotiká síce vyliečia ochorenie, ale neodstránia úplne zápal.

Nakupuj u nás a ušetri!